стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
27.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84315 лв 1,77825 лв 1,73288 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90389 лв 1,85336 лв 1,92518 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84809 лв 1,64881 лв 1,69409 лв 1,50630 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61702 лв 1,53708 лв 1,54279 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86015 лв 1,77304 лв 1,72786 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76420 лв 1,85500 лв 1,88032 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03297 лв 1,44195 лв 1,50873 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77537 лв 1,61350 лв 1,68220 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35025 лв 1,36642 лв 1,37830 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74099 лв 1,56962 лв 1,59878 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
27 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®