стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
27.1.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87931 лв 1,79054 лв 1,77154 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,04138 лв 1,98945 лв 2,08981 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,94539 лв 1,71239 лв 1,75706 лв 1,57395 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64533 лв 1,55823 лв 1,56518 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,93630 лв 1,83588 лв 1,78765 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,87349 лв 1,97826 лв 1,99284 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07639 лв 1,48624 лв 1,56290 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,84987 лв 1,67505 лв 1,74470 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41318 лв 1,43842 лв 1,47881 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70420 лв 1,58992 лв 1,62008 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
27 Януари 2020
П В С Ч П С Н
53 30 31

1

2 3

4

5

2 6 7 8 9 10

11

12

3 13 14 15 16 17

18

19

4 20 21 22 23 24

25

26

5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®