стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
26.9.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85098 лв 1,76369 лв 1,74043 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90600 лв 1,86654 лв 1,93245 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85180 лв 1,63829 лв 1,68562 лв 1,50729 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60443 лв 1,51606 лв 1,52204 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86463 лв 1,76414 лв 1,72149 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76976 лв 1,87421 лв 1,89047 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05911 лв 1,45372 лв 1,52500 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77812 лв 1,61292 лв 1,67837 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35727 лв 1,36745 лв 1,38408 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,66836 лв 1,53953 лв 1,57529 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
26 Септември 2018
П В С Ч П С Н
35 27 28 29 30 31

1

2

36 3 4 5

6

7

8

9

37 10 11 12 13 14

15

16

38 17 18 19 20 21

22

23

39

24

25 26 27 28

29

30

40 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®