стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
26.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82587 лв 1,76344 лв 1,72312 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,89132 лв 1,84191 лв 1,91141 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82677 лв 1,62867 лв 1,67460 лв 1,48958 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60764 лв 1,53275 лв 1,53521 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84967 лв 1,76493 лв 1,71978 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,74155 лв 1,83751 лв 1,86725 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05019 лв 1,45546 лв 1,51422 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76028 лв 1,60127 лв 1,67106 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34730 лв 1,36721 лв 1,37825 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74690 лв 1,56626 лв 1,59799 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
26 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®