стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
26.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79769 лв 1,73770 лв 1,70620 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83898 лв 1,80366 лв 1,87730 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80577 лв 1,60733 лв 1,65412 лв 1,47168 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59965 лв 1,52870 лв 1,53035 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83088 лв 1,74715 лв 1,70306 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70215 лв 1,80185 лв 1,85535 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04315 лв 1,45619 лв 1,51426 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73453 лв 1,57882 лв 1,65540 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32474 лв 1,35381 лв 1,36080 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,72825 лв 1,55104 лв 1,58409 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
26 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®