стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
26.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80481 лв 1,74586 лв 1,71235 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83791 лв 1,81028 лв 1,88925 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79737 лв 1,60247 лв 1,64876 лв 1,46483 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59800 лв 1,52569 лв 1,52879 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82519 лв 1,74430 лв 1,70031 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70786 лв 1,81172 лв 1,86784 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03933 лв 1,44258 лв 1,50474 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73382 лв 1,58249 лв 1,65827 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32587 лв 1,35648 лв 1,36778 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71053 лв 1,54687 лв 1,58160 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
26 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®