стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
26.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79552 лв 1,73607 лв 1,70206 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,81399 лв 1,79604 лв 1,87572 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,78046 лв 1,58796 лв 1,63381 лв 1,45110 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58754 лв 1,51535 лв 1,51903 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,81112 лв 1,73322 лв 1,68868 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69592 лв 1,79503 лв 1,86027 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01243 лв 1,40041 лв 1,47172 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72001 лв 1,57054 лв 1,64699 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31992 лв 1,34651 лв 1,35719 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70538 лв 1,54245 лв 1,57712 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
26 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®