стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
26.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,77249 лв 1,71624 лв 1,68914 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83189 лв 1,80054 лв 1,87122 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,76573 лв 1,57419 лв 1,61972 лв 1,43880 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57890 лв 1,50763 лв 1,51056 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,79895 лв 1,72227 лв 1,67886 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69612 лв 1,79871 лв 1,85651 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01455 лв 1,40247 лв 1,46953 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71136 лв 1,56281 лв 1,63835 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31673 лв 1,34247 лв 1,35308 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70154 лв 1,53814 лв 1,57222 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
26 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®