стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
26.3.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80958 лв 1,74292 лв 1,70405 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93498 лв 1,86166 лв 1,92205 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82684 лв 1,62355 лв 1,66850 лв 1,48479 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58995 лв 1,51281 лв 1,51744 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82776 лв 1,74038 лв 1,69954 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75659 лв 1,84844 лв 1,88074 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06038 лв 1,46175 лв 1,52839 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75690 лв 1,59726 лв 1,66237 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35328 лв 1,36464 лв 1,37778 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71065 лв 1,54827 лв 1,58023 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
26 Март 2018
П В С Ч П С Н
9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

11 12 13 14 15 16

17

18

12 19 20 21 22 23

24

25

13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®