стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
26.2.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81663 лв 1,73913 лв 1,71457 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93848 лв 1,89004 лв 1,94307 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82610 лв 1,61258 лв 1,65863 лв 1,48106 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57029 лв 1,48914 лв 1,49653 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84319 лв 1,74957 лв 1,70635 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79459 лв 1,88780 лв 1,91409 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04789 лв 1,45575 лв 1,51865 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76272 лв 1,60255 лв 1,66379 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35486 лв 1,37238 лв 1,38915 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65569 лв 1,53741 лв 1,57321 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
26 Февруари 2019
П В С Ч П С Н
5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

7 11 12 13 14 15

16

17

8 18 19 20 21 22

23

24

9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®