стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
26.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84168 лв 1,76790 лв 1,72509 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94121 лв 1,86068 лв 1,93298 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85357 лв 1,64881 лв 1,69401 лв 1,50983 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61084 лв 1,53039 лв 1,53451 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85395 лв 1,76172 лв 1,72091 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76434 лв 1,85298 лв 1,88428 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04529 лв 1,45602 лв 1,52694 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77843 лв 1,61192 лв 1,67945 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35490 лв 1,36857 лв 1,37895 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73451 лв 1,56036 лв 1,59133 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
26 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®