стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
26.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83978 лв 1,77597 лв 1,72909 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,89353 лв 1,84741 лв 1,92058 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84229 лв 1,64296 лв 1,68851 лв 1,50144 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61425 лв 1,53454 лв 1,54025 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85492 лв 1,76770 лв 1,72243 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75929 лв 1,85178 лв 1,87793 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03598 лв 1,44438 лв 1,50907 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76967 лв 1,60948 лв 1,67823 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35079 лв 1,36690 лв 1,37807 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74059 лв 1,56882 лв 1,59778 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
26 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®