стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
26.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87280 лв 1,79735 лв 1,75485 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,95565 лв 1,87756 лв 1,95324 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88984 лв 1,68442 лв 1,72951 лв 1,54039 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64382 лв 1,56226 лв 1,56672 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89590 лв 1,80167 лв 1,75702 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77444 лв 1,86144 лв 1,88810 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03803 лв 1,45016 лв 1,52177 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80853 лв 1,63639 лв 1,70596 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35180 лв 1,36638 лв 1,37692 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77514 лв 1,58462 лв 1,61450 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
26 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®