стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
25.9.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85331 лв 1,76603 лв 1,74306 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,89982 лв 1,86228 лв 1,93210 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85215 лв 1,63866 лв 1,68593 лв 1,50796 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60497 лв 1,51599 лв 1,52263 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86762 лв 1,76687 лв 1,72434 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76417 лв 1,86915 лв 1,89031 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05983 лв 1,45450 лв 1,52427 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77834 лв 1,61224 лв 1,67915 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35908 лв 1,36833 лв 1,38443 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,66739 лв 1,53913 лв 1,57496 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
25 Септември 2018
П В С Ч П С Н
35 27 28 29 30 31

1

2

36 3 4 5

6

7

8

9

37 10 11 12 13 14

15

16

38 17 18 19 20 21

22

23

39

24

25 26 27 28

29

30

40 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®