стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
25.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81897 лв 1,75648 лв 1,72170 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,88481 лв 1,83822 лв 1,90693 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82784 лв 1,62942 лв 1,67572 лв 1,49027 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60789 лв 1,53327 лв 1,53521 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84955 лв 1,76481 лв 1,71962 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73577 лв 1,83438 лв 1,86143 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04423 лв 1,44557 лв 1,50965 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75737 лв 1,59901 лв 1,66955 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34232 лв 1,35731 лв 1,36977 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74573 лв 1,56446 лв 1,59611 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
25 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®