стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
25.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80794 лв 1,74835 лв 1,71340 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,87256 лв 1,81981 лв 1,89534 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81283 лв 1,61327 лв 1,66040 лв 1,47789 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60162 лв 1,52976 лв 1,53185 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84038 лв 1,75714 лв 1,71225 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,74022 лв 1,83329 лв 1,86717 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04108 лв 1,43505 лв 1,50686 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74852 лв 1,58998 лв 1,66272 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33697 лв 1,36455 лв 1,37301 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,76017 лв 1,56735 лв 1,59857 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
25 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®