стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
25.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79865 лв 1,73932 лв 1,70647 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,85418 лв 1,80815 лв 1,88024 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80481 лв 1,60653 лв 1,65347 лв 1,47093 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60003 лв 1,52902 лв 1,53083 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83006 лв 1,74678 лв 1,70269 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71396 лв 1,80604 лв 1,85937 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04253 лв 1,45467 лв 1,51466 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73801 лв 1,58059 лв 1,65628 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32503 лв 1,35414 лв 1,36135 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,72532 лв 1,55067 лв 1,58434 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
25 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®