стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
25.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79404 лв 1,73504 лв 1,69931 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83775 лв 1,79907 лв 1,87854 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77770 лв 1,58578 лв 1,63143 лв 1,44916 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58551 лв 1,51356 лв 1,51718 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,80888 лв 1,73127 лв 1,68673 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,72062 лв 1,81081 лв 1,86438 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01354 лв 1,39841 лв 1,47356 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72477 лв 1,57207 лв 1,64636 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31899 лв 1,34555 лв 1,35613 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70349 лв 1,54136 лв 1,57621 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
25 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®