стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
25.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,77045 лв 1,71539 лв 1,68752 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,82999 лв 1,79856 лв 1,87038 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,76336 лв 1,57191 лв 1,61787 лв 1,43730 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57829 лв 1,50734 лв 1,50996 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,79876 лв 1,72203 лв 1,67879 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,68421 лв 1,78978 лв 1,85480 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01199 лв 1,39885 лв 1,46701 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,70861 лв 1,56052 лв 1,63704 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31600 лв 1,34173 лв 1,35245 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69796 лв 1,53762 лв 1,57184 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
25 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®