стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
25.2.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81608 лв 1,73892 лв 1,71391 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93470 лв 1,88854 лв 1,93956 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82258 лв 1,60952 лв 1,65562 лв 1,47808 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,56808 лв 1,48679 лв 1,49428 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83996 лв 1,74653 лв 1,70368 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79471 лв 1,88798 лв 1,91357 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04361 лв 1,45108 лв 1,51548 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76055 лв 1,60123 лв 1,66192 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35397 лв 1,37018 лв 1,38761 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65636 лв 1,53686 лв 1,57257 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
25 Февруари 2019
П В С Ч П С Н
5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

7 11 12 13 14 15

16

17

8 18 19 20 21 22

23

24

9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®