стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
25.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84158 лв 1,77701 лв 1,73175 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90490 лв 1,85295 лв 1,92455 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84465 лв 1,64525 лв 1,69059 лв 1,50352 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61641 лв 1,53682 лв 1,54176 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85827 лв 1,77128 лв 1,72556 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76068 лв 1,85322 лв 1,87963 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03614 лв 1,44524 лв 1,50858 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77342 лв 1,61216 лв 1,68071 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35064 лв 1,36628 лв 1,37760 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74196 лв 1,57051 лв 1,59984 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
25 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®