стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
25.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87525 лв 1,79934 лв 1,75731 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,95785 лв 1,87843 лв 1,95481 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,89342 лв 1,68788 лв 1,73320 лв 1,54330 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64490 лв 1,56330 лв 1,56810 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89869 лв 1,80448 лв 1,75986 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77578 лв 1,86299 лв 1,88941 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04317 лв 1,45143 лв 1,52276 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,81023 лв 1,63830 лв 1,70828 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35191 лв 1,36678 лв 1,37678 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77513 лв 1,58543 лв 1,61560 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
25 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®