стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
24.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80795 лв 1,74826 лв 1,71326 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,87140 лв 1,81886 лв 1,89446 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81408 лв 1,61399 лв 1,66115 лв 1,47855 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60183 лв 1,53008 лв 1,53216 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84044 лв 1,75714 лв 1,71236 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73979 лв 1,83298 лв 1,86694 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04091 лв 1,43483 лв 1,50699 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74874 лв 1,58992 лв 1,66255 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33674 лв 1,36236 лв 1,37145 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75957 лв 1,56611 лв 1,59768 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
24 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®