стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
24.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79915 лв 1,73987 лв 1,70679 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,84892 лв 1,81210 лв 1,88072 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80557 лв 1,60715 лв 1,65417 лв 1,47145 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60052 лв 1,52944 лв 1,53121 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82991 лв 1,74693 лв 1,70281 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70973 лв 1,80801 лв 1,85957 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04041 лв 1,45341 лв 1,51314 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73690 лв 1,58204 лв 1,65681 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32442 лв 1,35385 лв 1,36105 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,72783 лв 1,55199 лв 1,58552 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
24 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®