стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
24.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76182 лв 1,70977 лв 1,68055 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,82816 лв 1,80129 лв 1,86998 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,75165 лв 1,56140 лв 1,60728 лв 1,42835 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57217 лв 1,50082 лв 1,50429 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78990 лв 1,71416 лв 1,67143 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69953 лв 1,80019 лв 1,85940 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,00964 лв 1,39694 лв 1,46770 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,70429 лв 1,55868 лв 1,63257 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31076 лв 1,33063 лв 1,34271 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69393 лв 1,53565 лв 1,56989 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
24 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®