стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
24.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85263 лв 1,78532 лв 1,74035 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93392 лв 1,87153 лв 1,93539 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85499 лв 1,65412 лв 1,69918 лв 1,51109 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62099 лв 1,54049 лв 1,54619 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86574 лв 1,77829 лв 1,73363 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76946 лв 1,86179 лв 1,88782 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02414 лв 1,43967 лв 1,51332 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78424 лв 1,62296 лв 1,68835 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34338 лв 1,36386 лв 1,37736 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74443 лв 1,57200 лв 1,60306 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
24 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®