стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
24.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84534 лв 1,78099 лв 1,73432 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,88725 лв 1,84750 лв 1,92459 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84486 лв 1,64545 лв 1,69056 лв 1,50329 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61871 лв 1,53960 лв 1,54392 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86063 лв 1,77380 лв 1,72837 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,74533 лв 1,83712 лв 1,87950 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04069 лв 1,44788 лв 1,50797 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77094 лв 1,61048 лв 1,68214 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35241 лв 1,36812 лв 1,37949 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75038 лв 1,57429 лв 1,60354 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
24 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®