стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
24.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87718 лв 1,80125 лв 1,75973 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96238 лв 1,88347 лв 1,95766 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,89618 лв 1,69020 лв 1,73566 лв 1,54525 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64674 лв 1,56516 лв 1,56964 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,90141 лв 1,80704 лв 1,76248 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78076 лв 1,86654 лв 1,89172 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03799 лв 1,45103 лв 1,52193 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,81358 лв 1,64111 лв 1,71069 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35197 лв 1,36762 лв 1,37815 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77490 лв 1,58576 лв 1,61597 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
24 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®