стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
23.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80863 лв 1,74838 лв 1,71390 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,87424 лв 1,82107 лв 1,89453 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81482 лв 1,61464 лв 1,66177 лв 1,47902 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60099 лв 1,52866 лв 1,53097 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84132 лв 1,75793 лв 1,71295 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,74223 лв 1,83562 лв 1,86703 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04049 лв 1,43459 лв 1,50701 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74908 лв 1,59081 лв 1,66264 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33759 лв 1,36690 лв 1,37463 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,76035 лв 1,56651 лв 1,59840 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
23 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®