стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
23.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80474 лв 1,74601 лв 1,71246 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,84272 лв 1,81136 лв 1,89002 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79746 лв 1,60288 лв 1,64894 лв 1,46499 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59768 лв 1,52540 лв 1,52851 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82564 лв 1,74461 лв 1,70061 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71259 лв 1,81337 лв 1,86861 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03881 лв 1,44017 лв 1,50403 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73502 лв 1,58295 лв 1,65848 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32594 лв 1,35606 лв 1,36738 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71038 лв 1,54677 лв 1,58162 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
23 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®