стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
23.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79305 лв 1,73413 лв 1,69813 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,81390 лв 1,79486 лв 1,87547 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77583 лв 1,58396 лв 1,62955 лв 1,44742 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58464 лв 1,51234 лв 1,51648 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,80702 лв 1,72954 лв 1,68495 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69903 лв 1,79597 лв 1,86115 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01114 лв 1,39745 лв 1,46986 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71803 лв 1,56842 лв 1,64437 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31945 лв 1,34583 лв 1,35619 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70429 лв 1,54167 лв 1,57643 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
23 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®