стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
23.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83715 лв 1,76454 лв 1,72074 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93318 лв 1,85858 лв 1,93193 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85054 лв 1,64608 лв 1,69115 лв 1,50726 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60902 лв 1,52923 лв 1,53352 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85201 лв 1,75977 лв 1,71868 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75593 лв 1,84796 лв 1,88192 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04441 лв 1,45476 лв 1,52341 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77435 лв 1,60951 лв 1,67695 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35481 лв 1,36800 лв 1,37792 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73592 лв 1,56011 лв 1,59108 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
23 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®