стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
23.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85396 лв 1,78656 лв 1,74122 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93606 лв 1,87362 лв 1,93726 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85491 лв 1,65400 лв 1,69913 лв 1,51097 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62108 лв 1,54082 лв 1,54663 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86573 лв 1,77831 лв 1,73355 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77093 лв 1,86250 лв 1,88925 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02583 лв 1,43959 лв 1,51436 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78532 лв 1,62360 лв 1,68904 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34597 лв 1,36694 лв 1,38072 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74435 лв 1,57217 лв 1,60319 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
23 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®