стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
23.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84563 лв 1,78084 лв 1,73481 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91127 лв 1,85561 лв 1,92806 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84357 лв 1,64392 лв 1,68931 лв 1,50254 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61858 лв 1,53957 лв 1,54406 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86079 лв 1,77394 лв 1,72843 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76684 лв 1,85764 лв 1,88225 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03804 лв 1,44668 лв 1,51106 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77656 лв 1,61452 лв 1,68259 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35154 лв 1,36747 лв 1,37865 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75485 лв 1,57537 лв 1,60452 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
23 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®