стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
23.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87371 лв 1,79821 лв 1,75714 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96546 лв 1,88400 лв 1,95706 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,89327 лв 1,68773 лв 1,73303 лв 1,54316 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64508 лв 1,56346 лв 1,56789 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89898 лв 1,80468 лв 1,75990 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77898 лв 1,86559 лв 1,89205 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03964 лв 1,45087 лв 1,52162 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,81146 лв 1,63963 лв 1,70885 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35366 лв 1,36832 лв 1,37814 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77180 лв 1,58462 лв 1,61449 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
23 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®