стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
22.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80453 лв 1,74522 лв 1,71071 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,88195 лв 1,82330 лв 1,89316 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81225 лв 1,61250 лв 1,65972 лв 1,47715 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60035 лв 1,52894 лв 1,53152 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83975 лв 1,75660 лв 1,71191 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73915 лв 1,83331 лв 1,86639 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04035 лв 1,43431 лв 1,50640 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74880 лв 1,58979 лв 1,66136 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33695 лв 1,36636 лв 1,37414 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75736 лв 1,56484 лв 1,59679 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
22 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®