стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
22.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80300 лв 1,74394 лв 1,71200 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83418 лв 1,81062 лв 1,88833 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79791 лв 1,60321 лв 1,64937 лв 1,46538 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59858 лв 1,52673 лв 1,52910 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82535 лв 1,74457 лв 1,70059 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70578 лв 1,81148 лв 1,86673 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03632 лв 1,43814 лв 1,50166 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73292 лв 1,58256 лв 1,65802 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32550 лв 1,35584 лв 1,36740 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71035 лв 1,54601 лв 1,58103 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
22 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®