стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
22.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79199 лв 1,73349 лв 1,69710 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83105 лв 1,80383 лв 1,87782 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77576 лв 1,58374 лв 1,62947 лв 1,44776 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58475 лв 1,51299 лв 1,51663 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,80719 лв 1,72955 лв 1,68499 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70877 лв 1,80691 лв 1,86410 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01043 лв 1,39800 лв 1,47187 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72106 лв 1,57200 лв 1,64507 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31918 лв 1,34539 лв 1,35580 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70513 лв 1,54189 лв 1,57655 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
22 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®