стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
22.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83282 лв 1,76034 лв 1,71959 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94466 лв 1,86257 лв 1,93206 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85213 лв 1,64745 лв 1,69276 лв 1,50859 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60658 лв 1,52727 лв 1,53147 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85314 лв 1,76087 лв 1,71974 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76491 лв 1,85064 лв 1,88082 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05721 лв 1,46067 лв 1,52581 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77598 лв 1,60948 лв 1,67665 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35419 лв 1,36706 лв 1,37711 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73263 лв 1,55887 лв 1,59009 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
22 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®