стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
22.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85869 лв 1,78849 лв 1,74863 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94287 лв 1,88008 лв 1,94809 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86949 лв 1,66756 лв 1,71196 лв 1,52266 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63013 лв 1,54702 лв 1,55212 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87888 лв 1,78839 лв 1,74394 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77379 лв 1,86509 лв 1,89345 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05410 лв 1,46276 лв 1,52597 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79431 лв 1,62885 лв 1,69717 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35529 лв 1,37838 лв 1,39013 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75245 лв 1,57479 лв 1,60561 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
22 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®