стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
22.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85578 лв 1,78806 лв 1,74250 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93667 лв 1,87466 лв 1,93846 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85448 лв 1,65399 лв 1,69885 лв 1,51073 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62017 лв 1,53968 лв 1,54551 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86620 лв 1,77850 лв 1,73390 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77031 лв 1,86234 лв 1,88956 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02362 лв 1,43876 лв 1,51299 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78552 лв 1,62442 лв 1,68926 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34400 лв 1,36521 лв 1,37916 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74392 лв 1,57230 лв 1,60346 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
22 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®