стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
22.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86950 лв 1,79464 лв 1,75449 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,97375 лв 1,89162 лв 1,95876 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,89162 лв 1,68624 лв 1,73145 лв 1,54201 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64214 лв 1,56077 лв 1,56489 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89734 лв 1,80311 лв 1,75823 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77902 лв 1,86512 лв 1,89177 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04337 лв 1,45550 лв 1,52311 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,81068 лв 1,63959 лв 1,70762 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35465 лв 1,36961 лв 1,37900 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77498 лв 1,58541 лв 1,61501 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
22 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®