стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
21.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81859 лв 1,75500 лв 1,72164 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,87572 лв 1,83173 лв 1,90344 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82739 лв 1,62875 лв 1,67539 лв 1,48968 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60693 лв 1,53247 лв 1,53427 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84845 лв 1,76409 лв 1,71899 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73403 лв 1,83272 лв 1,85944 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04647 лв 1,44804 лв 1,51230 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75530 лв 1,59701 лв 1,66837 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34300 лв 1,35879 лв 1,37161 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74607 лв 1,56390 лв 1,59588 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
21 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®