стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
21.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80453 лв 1,74511 лв 1,71120 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,89302 лв 1,83068 лв 1,89524 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81346 лв 1,61381 лв 1,66074 лв 1,47804 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60312 лв 1,53174 лв 1,53378 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84076 лв 1,75762 лв 1,71309 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,74009 лв 1,83400 лв 1,86625 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03823 лв 1,43324 лв 1,50537 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75106 лв 1,59187 лв 1,66250 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34331 лв 1,37465 лв 1,38193 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75727 лв 1,56533 лв 1,59735 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
21 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®