стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
21.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80351 лв 1,74372 лв 1,70929 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,85714 лв 1,81501 лв 1,88427 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80830 лв 1,60962 лв 1,65650 лв 1,47369 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60127 лв 1,53032 лв 1,53228 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83276 лв 1,74948 лв 1,70524 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70816 лв 1,80772 лв 1,86196 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04324 лв 1,45557 лв 1,51301 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74027 лв 1,58428 лв 1,65883 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32416 лв 1,35378 лв 1,36144 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,72941 лв 1,55323 лв 1,58643 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
21 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®