стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
21.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80246 лв 1,74319 лв 1,71223 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83566 лв 1,81239 лв 1,88804 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79856 лв 1,60387 лв 1,65003 лв 1,46569 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59859 лв 1,52670 лв 1,52911 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82480 лв 1,74423 лв 1,70048 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70428 лв 1,80991 лв 1,86465 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03147 лв 1,43376 лв 1,49863 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73278 лв 1,58279 лв 1,65767 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32532 лв 1,35574 лв 1,36735 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70831 лв 1,54505 лв 1,58016 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
21 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®