стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
21.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76158 лв 1,70937 лв 1,68095 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,82519 лв 1,79706 лв 1,86762 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,74919 лв 1,55964 лв 1,60514 лв 1,42644 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57066 лв 1,49915 лв 1,50299 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78877 лв 1,71336 лв 1,67061 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69460 лв 1,79670 лв 1,85657 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 0,99587 лв 1,38103 лв 1,46241 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,70218 лв 1,55638 лв 1,63130 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,30611 лв 1,32613 лв 1,33857 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69031 лв 1,53370 лв 1,56835 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
21 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®