стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
21.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83452 лв 1,76165 лв 1,72073 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92950 лв 1,85917 лв 1,92934 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85183 лв 1,64754 лв 1,69270 лв 1,50881 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60752 лв 1,52786 лв 1,53211 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85464 лв 1,76223 лв 1,72083 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75362 лв 1,84436 лв 1,87832 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03899 лв 1,45092 лв 1,52141 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77371 лв 1,60888 лв 1,67620 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35325 лв 1,36626 лв 1,37644 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73461 лв 1,55950 лв 1,59072 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
21 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®