стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
21.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85782 лв 1,78825 лв 1,74817 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93570 лв 1,87724 лв 1,94449 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86693 лв 1,66507 лв 1,70973 лв 1,52076 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62980 лв 1,54733 лв 1,55211 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87767 лв 1,78716 лв 1,74261 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77031 лв 1,86333 лв 1,89192 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04297 лв 1,45693 лв 1,52285 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79228 лв 1,62770 лв 1,69574 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35440 лв 1,37904 лв 1,39086 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75280 лв 1,57410 лв 1,60508 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
21 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®