стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
21.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85139 лв 1,78430 лв 1,73847 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,89093 лв 1,85105 лв 1,92908 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85086 лв 1,65042 лв 1,69537 лв 1,50786 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61811 лв 1,53780 лв 1,54357 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86329 лв 1,77569 лв 1,73114 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76573 лв 1,85887 лв 1,88528 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02430 лв 1,43887 лв 1,50129 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77669 лв 1,61700 лв 1,68488 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34471 лв 1,36574 лв 1,37930 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74451 лв 1,57174 лв 1,60276 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
21 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®